KONU BAŞLIKLARI

 • USG ve sağlık kurulu kursları
 • İç hastalıklarında zor vakaların yönetimi
 • Gebelikte görülen sorunlar ve tedavileri
 • Diyabet tedavisi 2019 güncelleme
 • Kontrolü zor diyabetin sırları
 • Yeni insülinler
 • Hipertansiyon 2019 güncelleme
 • İç hastalıkları preoperatif değerlendirme
 • Kardiyopulmoner resüsitasyon
 • Kan gazı değerlendirme
 • Akut renal hasar
 • Helicobacter pylori güncel tanı tedavi
 • PPİ tedavisinin incelikleri
 • Sirozda zor durumlar
 • Palyatif bakımda doğru yaklaşımlar
 • Geriatrik hasta yönetimi
 • Dahiliyeci ve nutrisyon
 • Beslenmenin kronik hastalıkları önleme ve tersine çevirmedeki önemi
 • İç hastalıklarında kitlelerin izlem ve tedavisi
 • Zor hastada sıvı tedavileri
 • Dahiliyede aciller
 • Skorlar yardımcı mı? Kafa karıştırıcı mı? Dahiliyecinin bilmesi gerekenler
 • Vaskülit ayırıcı tanı
 • Akut faz reaktanlarının değerlendirilmesi
 • Anemi ve trombositopeni ayırıcı tanı
 • Mikroanjiopatik hemolitik anemiler
 • Mantar zehirlenmesi
 • Hastanız için yapılacak bir şey yok

 

 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. İç Hastalıkları Kongresi

19-23 Haziran 2019, Polat Renaissance Hotel Yeşilköy & Kongre Merkezi / İSTANBUL

Flag Counter