BİLİMSEL PROGRAM

Bilimsel programı PDF formatında indirmek için tıklayınız

Akılcı İlaç Sunumunu PDF formatında indirmek için tıklayınız

 

Sözlü sunumlar programına ulaşmak için tıklayınız

Poster sunumlar programına ulaşmak için tıklayınız

19 Haziran 2019, Çarşamba
SAATLER SALON A SALON B SALON C
09:00 - 12:00 EKG KURSU
Koordinatör: Dr. Ahmet Taha Alper, Dr. Ayşe Emre
ULTRASON KURSU
Koordinatör: Dr. Funda Karbek Akarca
* Kurs kontenjanı 60 kişi ile sınırlıdır.
YOĞUN BAKIM KURSU
Koordinatör: Dr. Melda Türkoğlu, Dr. Cenk Kıraklı
* Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlıdır.
13:00 - 17:00 PERİFERİK YAYMA KURSU
Koordönatör: Dr. Ali Hakan Kaya
20 Haziran 2019, Perşembe
SAATLER SALON A SALON B SALON C
08:30 - 09:15 AÇILIŞ    
09:15 - 10:00 PANEL: KARDİYOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Abdulbaki Kumbasar,
Dr. Tufan Tükek

- Sessiz akut koroner sendrom

Dr. Kadriye Kılıçkesmez
- Enfektif endokardit
Dr. Işıl Uzunhasan
- Kalp Yetersizliği
Dr. Barış Ökçün
PANEL: DİYABET
Oturum Başkanı:
Dr. Yüksel Altuntaş

- Diyabetin tanı ve takibinde c-peptidin yeri
Dr. Kubilay Karşıdağ
 
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:15 KONFERANS: ZOR VAKALAR: ROMATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Vedat Hamuryudan,
Dr. Cemal Bes

- SLE

Dr. Selda Çelik
- Granulomatozis polianjiitis
Dr. Ahmet Omma
KONFERANS: ZOR VAKALARLA DİYABET
Oturum Başkanları:
Dr. Ahmet Kaya,
Dr. Serpil Salman

Konuşmacı:
Dr. Oğuzhan Deyneli
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -1
Oturum Başkanları:  Dr. Sevil Özkan, Dr. Feray Akbaş
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM


TİP 2 DİYABETİN ARTAN / YENİ KOMPLİKASYONU: DİYABETİK YAĞLI KARACİĞER
Oturum Başkanı: Dr. Abdulbaki Kumbasar
Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı tanı kriterleri
Dr. Yusuf Yılmaz
Diyabetik yağlı karaciğer: Etyopatogenez ve tedavisi
Dr. Tufan Tükek
UYDU SEMPOZYUM


DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİNİN AKILLI VE KOLAY YOLU
Oturum Başkanı: Dr. Yüksel Altuntaş
Konuşmacı: Dr. Aydoğan Aydoğdu
 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 PANEL: GENÇ AKADEMİSYEN OLMA YOLUNDA
Oturum Başkanları:
Dr. Özcan Keskin, Dr. Esin Beyan

- Literatür tarama

Dr. Sema Basat
- Bildiri nasıl hazırlanır?
Dr. Sema Basat
- Makale nasıl yazılır?
Dr. Zuhal Karakurt
PANEL: DİYABETTE GÜNCELLEMELER
Oturum Başkanları:
Dr. Sait Gönen, Dr. Mine Adaş

- MODY tanımı, sınıflaması ve güncel tedavisi

Dr. Metin Güçlü
- Ara durumlarda vakalarla Tip 1 DM ve Tip 2 DM, MODY ayırımı
Dr. Alper Sönmez
- Gestasyonel DM tanı, izlem, tedavi: HAPO dan sonra ne değişti?
Dr. Hasan Aydın
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -2
Oturum Başkanları:  Dr. Süleyman Ahbap, Dr. Fatih Öner Kaya
15:00 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:30 UYDU SEMPOZYUM


GERÇEK YAŞAMDA VAKALARLA İNSÜLİN GLARJİN U300
Konuşmacılar: Dr. Hasan Aydın, Dr. Özlem Tarçın

 
16:45 - 17:30 KONFERANS: ZOR VAKALAR:  GEBEDE DAHİLİ SORUNLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Müşerref Türkmen,
Dr. Mustafa Cankurtan

- Hellp Sendromu

Dr. Simten Dağdaş
- Hipertansiyon
Dr. Kadir Kayataş
KONFERANS: OBEZ HASTAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Dr. Fahri Bayram,
Dr. Sibel Güldiken

- Bir hastalık olarak obezite ve obez hastanın değerlendirilmesi

Dr. Sinem Kıyıcı
- Diyabet tedavisinde cerrahi bir seçenek midir? Kime ve ne zaman?
Dr. Seda Sancak
- Bariyatrik cerrahi hastasının postoperatif takibi
Dr. Ayşenur İzol Torun
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -3
Oturum Başkanı:  Dr. Yücel Arman, Dr. Mehmet Hurşitoğlu
21 Haziran 2019, Cuma
SAATLER SALON A SALON B SALON C
08:30 - 10:00 PANEL: HEMATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Gülsüm Özet,
Dr. Cengiz Ceylan

- Trombofiliye yaklaşım
Dr. Emine Gültürk
- Kanama diyatezine genel yaklaşım
Dr. Mesut Ayer
- Plazma hücre diskrazileri
Dr. Fehmi Hindilerden
PANEL: ENDOKRİNOLOJİDE KİTLELERE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Dr. Seda Sancak,
Dr. Sinem Kıyıcı

- Tiroid nodülüne yaklaşım
Dr. Dilek Berker
- Adrenal kitleye yaklaşım
Dr. İnan Anaforoğlu
- Hipofizer kitleye yaklaşım
Dr. Erman Çakal 
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -4
Oturum Başkanları: Dr. Hasan Kayabaşı, Dr. Mehmet Küçük
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:15 KONFERANS: NUTRİSYON
Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Akif Karan,
Dr. Ayhan Hilmi Çekin

- Kimlerde nutrisyon desteği gerekir?
Dr. Oğuzhan Dizdar
- Hastaya nutrisyon desteği nasıl verilir?
Dr. Berrin Karadağ
- Ürün desteğine pratik yaklaşım ne olmalıdır?
Dr. Bülent Saka
KONFERANS: DAHİLİ BAKIŞ AÇISIYLA OSTEOPOROZ
Oturum Başkanları:
Dr. Ayşegül Atmaca,
Dr. Ayşe Kubat Üzüm

- Premenopozal
Dr. Betül Uğur Altun
- Postmenopozal
Dr. Dilek Gogas Yavuz
- Erkek osteoporoz
Dr. Özlem Soyluk
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -5
Oturum Başkanları:  Dr. Mustafa Kaplan, Dr. Gülbüz Sezgin
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM


TEORİDEN GERÇEĞE DULAGLUTİD: TÜRKİYE'DEKİ 1 YILLIK DENEYİM
Konuşmacılar: Dr. Özlem Çelik, Dr. Murat Köse
UYDU SEMPOZYUM


TİP 2 DİYABETTE YENİ DÖNEM: KARDİYOVASKÜLER KORUMA VE KOLAYLIK
Konuşmacılar: Dr. Mine Adaş, Dr. Meral Mert
 
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 PANEL: ZOR VAKALAR: GASTROENTEROLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Kamil Özdil,
Dr. Şule Poturoğlu

- Hepatik ensefalopati
Dr. Banu Böyük
- Varis kanamaları
Dr. Mustafa Kaplan
- Hepatorenal sendrom
Dr. Yusuf Yazgan
PANEL: TİP 2 DİYABETES MELLİTUS'DA TEDAVİ
Oturum Başkanları: Dr. Meral Mert,
Dr. Mine Adaş

- İnsülin dışı antidiyabetik tedavi ilkeleri ve yaklaşımı
Dr. Alev Altınova
- İnsülin tedavi ilkeleri ve yaklaşımı
Dr. Didem Özdemir
- Diyabette egzersiz tedavi ilkeleri
Dr. Nilay Ergen
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -6
Oturum Başkanları: Dr. Melike Özçelik, Dr. Bilgin Bahadır Başgöz
15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -7
Oturum Başkanları: Dr. Yıldız Okuturlar, Dr. Musa Salmanoğlu
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -8
Oturum Başkanları: Dr. Ali Özdemir, Dr. Fatih Borlu
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -9
Oturum Başkanları: Dr. Zeynep Karaali, Dr. Mürvet Yılmaz
17:15 - 18:00 KONFERANS: ARTER KAN GAZI
Oturum Başkanları:
Dr. Esra Ataoğlu, Dr. Mürvet Yılmaz

Konuşmacı:
Dr. Tevfik Ecder
KONFERANS: HİRSUTİZM: DAHİLİ BİR SORUN MUDUR?
Oturum Başkanları: Dr. Sebile Dökmetaş,
Dr. Gürcan Kısakol

Konuşmacı:
Dr. Güzin Fidan Yaylalı
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -10
Oturum Başkanları: Dr. Roni Atalay, Dr. Refik Demirtunç
22 Haziran 2019, Cumartesi
SAATLER SALON A SALON B SALON C
08:30 - 10:00 PANEL: NEFROLOJİ 
Oturum Başkanları:
Dr. Süheyla Apaydın,
Dr. İbrahim Yıldırım

- Diyaliz; kime, ne zaman, nasıl?
Dr. Mehmet Küçük
- Glomerüler hastalıklarda klinik presantazyon ve yaklaşım?
Dr. Savaş Öztürk
- Sıvı elektrolit dengesi
Dr. Ali İhsan Günal
PANEL: HİPERTANSİYON 
Oturum Başkanları:
Dr. Aytekin Oğuz,
Dr. Füsun Erdenen

- Hipertansiyon 2019 Tanı: Kılavuzlar çelişkili mi?
Dr. Mehmet Mustafa Can
- Hipertansiyon Tedavi: En akıllıcı seçim ne olmalıdır?
Dr. Tayyibe Saler, Dr. Hilmi Erdem Sümbül
- End organ hasarında hipertansiyon yönetimi
Dr. Erkan Şengül
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -11
Oturum Başkanları: Dr. Kadir Kayataş, Dr. Mazhar Müslüm Tuna
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:15 KONFERANS: İÇ HASTALIKLARINDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN DOĞRU KULLANIMI
Oturum Başkanları:
Dr. Banu Böyük,
Dr. Doğan Uncu

Konuşmacı
: Dr. Güven Yılmaz
KONFERANS: AKCİĞER
Oturum Başkanları: Dr. Yalçın Önem,
Dr. Ayşe Çarlıoğlu

- Pulmoner emboli
Dr. Yaşar Küçükardalı
- Pulmoner hipertansiyon
Dr. Serdar Küçükoğlu
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -12
Oturum Başkanları:
Dr. Ahmet Engin Atay,
Dr. Nizamettin Koca
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM


HİPERTRİGLİSERİDEMİ VE YENİ RETİNOPATİ ENDİKASYONU İLE FENOFİBRAT TEDAVİSİNİN ÖNEMİ
Oturum Başkanı: Dr. Fahri Bayram
Konuşmacılar: Dr. Kubilay Karşıdağ, Dr. Mine Adaş
UYDU SEMPOZYUM


T2DM TEDAVİSİNDE GÜNCEL KILAVUZLAR IŞIĞINDA VE VAKALAR EŞLİĞİNDE DAPAGLİFLOZİN KULLANIMI
Oturum Başkanı: Dr. Abdulbaki Kumbasar
Konuşmacı: Dr. Hasan Aydın
 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 PANEL:İÇ HASTALIKLARINDA  KONSULTASYONLAR
Oturum Başkanları:
Dr. İbrahim Güney,
Dr. Refik Demirtunç

- Nefroloji
Dr. Numan Görgülü
- Hematoloji
Dr. Oktay Bilgir
- Gastroenteroloji
Dr. Turan Çalhan
- Kardiyoloji
Dr. Mehmet Uzun
- Endokrinoloji
Dr. Mazhar Müslüm Tuna
PANEL: İÇ HASTALIKLARI OLGU TARTIŞMALARI
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Özdemir, Dr. Zeynep Karaali
Olgu Sunumu: Dr. Ali Özdemir
Panelister: Dr. Canan Ağlar, Dr. Seda Sancak, Dr. Şennur Ünal Dayı, Dr. Zeynep Karaali
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -13
Oturum Başkanları:
Dr. Yalçın Önem,
Dr. Eşref Araç
15:00 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:30 PANEL: GERİATRİ
Oturum Başkanları:
Dr. Arif Yüksel,
Dr. Yıldız Okuturlar

- Yaşlıda pnömoni
Dr. Gülbüz Sezgin
- Yaşlıda akılcı antibiyotik kullanımı
Dr. Süleyman Ahbap
- Yaşlıda akılcı analjezik kullanımı
Dr. Yücel Arman
KONFERANS: AIDS
Oturum Başkanları:
Dr. Ömür Tabak,
Dr. Abdulbaki Kumbasar

- AIDS'te dahili problemler
Dr. Esra Ataoğlu
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -14
Oturum Başkanları:
Dr. Tayyibe Saler,
Dr. Derya Demirtaş
16:45 - 17:30 KONFERANS: İÇ HASTALIKLARI UZMANI GÖZÜ İLE SEPSİSLİ HASTANIN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Dr. Kenan Sağlam,
Dr. Mustafa Yenigün

Konuşmacı: Dr. Ali Mert
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -15
Oturum Başkanları: Dr. Sema Basat, Dr. Banu Böyük
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -16
Oturum Başkanları:: Dr. Özcan Keskin, Dr. Esra Ataoğlu

 

 

 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. İç Hastalıkları Kongresi

19-23 Haziran 2019, Polat Renaissance Hotel Yeşilköy & Kongre Merkezi / İSTANBUL

Flag Counter