SUNUMLAR

Websitemizde kongrede sunumunun yayınlanmasına izin veren konuşmacıların sunumları yayınlanmaktadır.

Sunum sahibi Konu Başlığı
Ahmet Zengin Bradiaritmiler
Ali İhsan Günal Sıvı elektrolit dengesi
Alper Sönmez Ara durumlarda vakalarla Tip 1 DM ve Tip 2 DM, MODY ayırımı
Banu Böyük Hepatik ensefalopati
Baran Karataş Atrial dilatasyon, ventrikül hipertrofisi ve dal blokları
Barış Ökçün Kalp yetersizliği
Bengi Başer İlaçların EKG etkileri
Betül Uğur Altun Premenopozal osteoporoz
Bülent Saka Ürün desteğine pratik yaklaşım ne olmalıdır?
Cem Kıraklı Oksijen tedavisi ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Cem Kıraklı Olgular eşliğinde tedavi yaklaşımları: Solunum desteği gereken hasta (O2 tedavisi, NIV, IMV)
Defne Altıntaş Yoğun bakımda hasta bakımının temelleri (FAST HUG)
Erkan Şengül End organ hasarında hipertansiyon yönetimi
Erman Çakal Hipofizer kitleye yaklaşım
Esra Ataoğlu AIDS'te dahili problemler
Gülbüz Sezgin Yaşlıda pnömoni
Gündüz Durmuş Perikardit ve ST elevasyonlu MI ayırıcı tanısı
Güven Yılmaz İç Hastalıklarında Kan ve Kan Ürünlerinin Doğru Kullanımı
Güzin Fidan Yaylalı Hirsutizm: Dahili bir sorun mudur?
Hasan Aydın Gestasyonel DM tanı, izlem, tedavi: HAPO dan sonra ne değişti?
Hilmi Erdem Sümbül Hipertansiyon Tedavi: En akıllıcı seçim ne olmalıdır?
Işıl Uzunhasan Enfektif endokardit
Kadir Kayataş Gebede hipertansiyon
Kubilay Karşıdağ Diyabetin tanı ve takibinde c-peptidin yeri
Mazhar Tuna Endokrinoloji
Mehmet Mustafa Can Hipertansiyon 2019 Tanı: Kılavuzlar çelişkili mi?
Melda Türkoğlu Hemodinamik monitörizasyon
Mesut Ayer Kanama diyatezine genel yaklaşım
Murat Sungur Yoğun bakımda akut böbrek hasarı ve renal replasman tedavileri
Murat Sungur Şok yönetimi
Nijad Bakhshaliyev Dar QRS'li taşikardi
Nilay Ergen Diyabette egzersiz tedavi ilkeleri
Numan Görgülü Nefroloji
Oğuzhan Deyneli Zor Vakalarla Diyabet
Oktay Bilgir İç Hastalıklarında Konsültasyonlar: Hematoloji
Selçuk Yazıcı Atrial fibrilasyon ve atrial flatter
Selda Çelik Zor Vakalar: Romatoloji: SLE
Serdar Küçükoğlu Pulmoner hipertansiyon
Simten Dağdaş Zor Vakalar: Gebede Dahili Sorunlar: HELLP sendromu
Süleyman Ahbap Yaşlıda akılcı antibiyotik kullanımı
Şennur Ünal Dayı İskemide EKG bulguları
Tevfik Ecder Arter Kan Gazı
Yasin Çakıllı Normal sinus ritmi
Yaşar Küçükardalı Pulmoner emboli
Yiğit Çanga Genetik sendromlarda EKG
Yücel Arman Yaşlıda akılcı analjezik kullanımı

 

 

 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. İç Hastalıkları Kongresi

19-23 Haziran 2019, Polat Renaissance Hotel Yeşilköy & Kongre Merkezi / İSTANBUL

Flag Counter